SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Vyhodnotenie súťaže Suveníry s modrotlačou

20.07.2021 15:18
Začiatkom mája vyhlásilo mesto Moldava nad Bodvou v rámci projektu Modrotlač džínsovina monarchie medzinárodnú súťaž Suveníry s modrotlačou, ktorú spolu s vyhlasovateľom organizačne zastrešilo Mestské kultúrne stredisko.
Vyhlasovatelia súťaže ako aj odborná porota mali mimoriadne ťažkú prácu, pretože do súťaže prišlo rekordných 231 návrhov od 95 účastníkov z celého Slovenska. Práce boli hodnotené anonymne len pod poradovým číslom návrhu. Predsedom poroty za partnera projektu mesto Encs bol Sándor Róbert, riaditeľ regionálneho výboru pre dedičstvo Abova. Ďalšími členmi poroty boli výtvarníci, grafici, pedagógovia, kultúrni pracovníci s dlhoročnou praxou a s úprimným vzťahom k tradíciám a remeslu.
Súťažné práce boli prekvapením nielen vysokým počtom prihlásených žiakov a študentov, ktorí práve po roku zasadli do školských lavíc, ale aj kvalitou návrhov, ktorá predčila všetky očakávania. Pôvodne malo byť udelených do 10 ocenení v Moldave a 10 v meste Encs (samostatná súťaž Kvety Abova), avšak mnohé návrhy boli také vynikajúce, že sa porota nakoniec rozhodla zaradiť 56 z nich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Z týchto návrhov si vyhlasovatelia vyberú zopár nápadov a vzorov na zhotovenie suvenírov - podľa náročnosti a finančných limitov projektu. Všetky ocenené práce však budú súčasťou pripravovanej výstavy, kde si ich budete môcť pozrieť.
Všetkým držiteľom zlatého, strieborného a bronzového pásma úprimne blahoželáme. Zároveň za partnerov projektu vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým zúčastneným aj ich pedagógom, pretože každý návrh (profesionálny aj amatérsky) prispel k popularizácii a šíreniu tradičnej remeselnej technológie modrotlače v našom meste.

Vyhodnotenie súťaže

MEGHÍVÓ