SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Válságkezelés és válsághelyzetek megoldása

A KÖZSÉG LAKOSAINAK VÉDELME RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN, EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK, VÁLSÁGHELYZET ÉS RENDKÍVÜLI HELYZET BEJELENTÉSE IDEJÉN

 

Rendkívüli esemény

Rendkívüli eseménynek tekintendő a természeti katasztrófa, baleset, a közegészség II. fokú veszélyeztetése vagy a terrorista támadás.

 

Rendkívüli helyzet

A rendkívüli helyzet az a veszélyes időszak, amikor rendkívüli esemény áll fenn, vagy az az időtartam, amikor a rendkívüli esemény hatással van az életre, egészségre vagy tulajdonra, törvény értelmében jelentették ki; ez idő alatt olyan élet-, egészség- és vagyonvédelmi intézkedések vannak érvényben, melyek csökkentik a veszélyeztetés kockázatát, vagy olyan tevékenységek zajlanak, amelyek elengedhetetlenek a rendkívüli helyzet által okozott károk terjedésének és kihatásának megakadályozása szempontjából.

A rendkívüli helyzetet a község, járás, kerület és Szlovákia tömegkommunikációs eszközeinek segítségével jelentik be és vonják vissza.

 

Árvízvédekezés

Olyan intézkedések, amelyek az árvízzel fenyegetett terület árvízi kockázatának csökkentésére, az árvíz kialakulásának megelőzésére, az emberi életre, környzetre, kulturális örökségre, a kulturális értékekre, gazdasági tevékenységekre ható kedvezőtlen hatások mérséklésére irányulnak.

 

Krízishelyzet

A békeidőben kialakult krízishelyzet egy olyan időszak, amely az alkotmány szerint közvetlen veszélyt vagy zavart jelent az ország biztonságára nézve. Egyedi törvény alapján rendkívüli helyzet, vészhelyzet hirdethető ki.

 

I.

A polgármester és a krízisvezetés szerveinek teendői a rendkvívüli esemény kialakulása után

 

1. Átvenni a rendkívüli eseményről szóló értesítéseket:

a. elfogadni és meggyőződni a kialakult rendkívüli esemény (RE) valós voltáról

- a RE jellege, terjedelme, hatása, várható következményei és lefolyása

- a RE kialakulásának helye és időpontja, az információ átadásának forrása és módja

b. a RE kialakulása után elemezni és értékelni a kialakult helyzetet, alapvető intézkedéseket tenni:

- felmérni a helyzetet a lakosság veszélyeztetettségének szembontjából, sürgős intézkedéseket hozni, meghatározni a prioritásokat – élet, egészség, vagyon, ivóvíz és élelmiszer biztosítása, környezeti hatások, a kulturális értékek tárgyai, a terület biztonsága

- biztosítani a lakosság azonnali értésítését az értesítés eszközeivel

- a városi hangszóró által kihirdetni a lakosságnak szóló előkészített, pontos információt

c. helyzet pontosítása és az elvégzett intézkedések után hívni a 112 segélyhívót és a koordinációs központot

- biztosítani a krízisvezetés érintett szerveinek kiértesítését, a város és a járás szervezeteit

- összehívni a város  krízisbizottságának tagjait a kapcsolati terv alapján és szervezni tevékenységüket

- kiértesíteni a város kataszterében lévő oktatási intézményeket, szervezeteket, objektumokat, telepeket és tanyákat (esetlegesen a turisztikai helyszíneket)

d. meghatározni az irányítás központját és az irányítás tartalékhelyszínét

- tájékoztatni a város krízis stábját (a jogi normák szerint és a RE jellege alapján szakemberek bevonása)

- megvitatni a konkrét élet-, egészség- és vagyonveszélyez alapján kihirdetett RE intézkedéseinek elfogadását

- szükség és rendkívüliség szerint összehívni a város lakosságvédelmi stábját, valamint további, az irányításhoz szükséges tagozatokat

2. Kihirdetni a RE-t, ill. megkérni az illetékes szervet ennek bejelentésére (csak ha az 1994. évi 42. számú törvény meghatározza).

A meghirdetett RE-ről haladéktalanul értesíteni a Járási Hivatal Válságszerveinek vezetőségét.

 

II.

A rendkívüli helyzet (rendkívüli esemény) idején a beavatkozás vezetőjének prioritásai és koordinálása mellett cselekedni

 

1. A helyzet alapján átértékelni és kijelölni a feladatokat:

a. a mentőmentőmunkálatok végzése és halaszthatatlan egészségügyi segítségnyújtás

b. a lakosság evakuálása, a lakosság ellátásának és elhelyezésének biztosítása

c. a lakosság és a város vagyonának védelme

2. Megítélni a mentőakciók végzéséhez szükséges javasolt parancsokat és intézkedéseket. Szétosztani a konkrét feladatokat a krízisstáb tagjai között határidők kijelölése mellett.

Kiadni, kihirdetni:

,,Mentési munkák végrehajtására“ szóló parancsot, ,,Az eszközök és erők készenléti helyzetbe való rendelése“ parancsot

,,A veszélyeztetett vagy sérült lakosság túlélésének biztosításáról“ szóló parancsot

,,Személyes műveletek végzésére“ kiadott parancsot

,,A tárgyi teljesítések feladatai“ az általános érvényű rendelet alapján

 

III.

Rendkívüli esemény (a rendkívüli helyzet visszavonása) után

 

Visszavonni a rendkívüli helyzetet (ha ki volt hirdetve)

A visszavonásról haladéktalanul értesíteni a járási hivatalt és a krízisvezetés szerveit

1. A rendkívüli eseménnyel sújtott területen végzett munkálatok befejezése és a mentőmunkálatokba bevont erők és eszközök visszahívása.

2. Kihirdetni a rendkívüli eseménnyel sújtott vagy veszélyeztett területen végzett munkálatok befejezésére szólító parancsot

3. Kihirdetni a mentőmunkálatokon résztvevő szubjektumok visszavonására szólító parancsot

4. Feállítani egy bizottságot, amely megoldásokat dolgoz ki:

- a balesetek kártérítésére

- egyszeri rendkívüli kártérítésre

- károk pótlására

- rendkívüli bátorság és áldozatvállalás értékelésére

5. A rendkívüli esemény következményeinek likvidálása alatt bevetett erők és eszközök pénzügyi kiadásainak rendezése, a RE következményeinek megoldása alatt feldolgozott dokumentáció jegyzékbe vétele.

6. A kiválasztott dokumentáció archiválása

7. Biztosítani a RE következményeinek likvidálásában részt vevő személyek egészségi helyzetének felmérését

8. Biztosítani a felhasznált anyag, technika és speciális műszerek kezelését, ellenőrzését

9. Kidolgozni a szervezésről, irányításról és elvégzett intézkedésekről szóló zárójelentést és fényképanyagot mind DVD-n és USB-n – tanulságok és tapasztalatok

 

Figyelmeztetések

A lakosság figyelmeztetése a polgári védelem jelzőszolgálatával biztosított. A jelző szolgálat biztosítja a község lakosságának, valamint a RE következményeinek megoldásában résztvevő személyek időben való értesítését a RE kialakulásáról.

"ÁLTALÁNOS VESZÉLY" - kétperces ingadozó szirénahang, veszély esetén, a RE kialakulásakor, esetleg a RE következményeinek terjedése esetén

"VÍZ ÁLTALI VESZÉLYEZTETÉS" - hatperces állandó szirénahang víz által okozott romboló hatások esetén

"VÉGE A VESZÉLYNEK" - ismétlés nélküli kétperces állandó szirénahang

A lakosság figyelmeztetését szolgáló rendszereket minden hónap második keddjén próbálják ki kétperces állandó szirénahang mellett.

MEGHÍVÓ