SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

12 sz. ülés

Városi Önkormányzat 12 sz. közgyűlése, 2019. november 21. (csütörtök), 9.00 óra, bodollói kultúrház.

Program:   

1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
   - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
   - a jegyzőkönyvvezető kijelölése
   - a javaslati bizottság megválasztása

2. Polgárok hozzászólásai

3. Képviselői interpellációk

4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése

5. A polgármester és a városi hivatal jelentése

6. A főellenőr tevékenységének eredményéről szóló 5/2019 számú jelentés

7. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság, kihágások és bűnözés terén

8. Javaslat a városi rendőrség parancsnokának leváltására

9. Javaslat a Kereskedelmi Törvénytár 69-dik §-ának értelmében a BodvaTel s.r.o., Školská 5, Moldava nad Bodvou társaság felosztására két jogi személyre

10. A MoldaVArietas Moldavské premeny - Változatos Szepsi újság szerkesztőbizottság tagjainak jóváhagyása

11. Javaslat a város jelentős személyiségeinek díjazására

12. Javaslat a 118/CC/2019 számú hitelszerződés bővítésére

13. Javaslat multifunkciós sportcsarnok építésének szándékára

14. Javaslat a helyi adók és háztartási hulladék illetékének meghatározásáról szóló általános érvényű rendeletre

15. Javaslat a szociális szolgáltatásokról szóló 108-as számú általános érvényű rendelet 1. számú módosítására

16. Javaslat a város tulajdonának szerződéses átruházásait szabályozó 71-es számú általános érvényű rendelet és annak módosításainak törlésére

17. Javaslat a város közterületein szeszes ital árusítását ill. fogyasztását tiltó általános érvényű rendeletre

18. A város költségvetésének teljesítése 2019 szeptember 30-ához

19. Javaslat Ingatlan és hozzátartozó telek megvételének szándékára városi tulajdonba a TRADE TK s.r.o -tól

20. Javaslat bérleti szerződés meghosszabbítására az Občianske združenie Materské centrum Bubu, Čečejovce részére

21. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására
   a) a ZŠ, Severná 21, Moldava nad Bodvou - az Északi utcai Alapiskola részére
   b) a ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou - a Csehszlovák hadsereg utcai Alapiskola részére
   c) a Základná umelecká škola, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou - a művészeti alapiskola részére
   d) a Zariadenie pre seniorov-Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, Moldava nad Bodvou - nyugdíjasotthon részére

22. Javaslat a városi vagyonnal való gazdálkodási alapelvek 2. számú módosítására

23. Egyéb

24. Befejezés


Meghívó

MEGHÍVÓ