SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

21 sz. ülés

Városi Önkormányzat 21 sz. közgyűlése, 2020. augusztus 27. (csütörtök), 13.00 óra, Bodollói kultúrház, Bodolló.

Program:   

1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása

  • a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
  • a jegyzőkönyvvezető kijelölése
  • a javaslati bizottság megválasztása


2. Képviselői interpellációk

3. Határozatok teljesítésének ellenőrzése

4. A polgármester és a városi hivatal jelentése

5. A főellenőr tevékenységének eredményéről szóló HK/1/2020 számú jelentés

6. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság, kihágások és bűnözés terén

7. Jelentés a város vagyonának leltározásáról 2018. december 31-hez

8. Javaslat a város 2019-es évi zárszámadásának jóváhagyására a főellenőr álláspontja

9. A város költségvetésének teljesítése 2020 június 30-hoz

10. Javaslat a város 2020-as költségvetésének 8-dik módosítására, 8-dik költségvetési intézkedéssel

11. A Zachraňujeme životy, n.o. 2019-es év gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló jelentés

12. A Voda a život, n.o. 2019-es év gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló jelentés

13. Javaslat a "Prestupné bývanie” projekt társfinanszírozására

14. A Szlovák Kormány 494/2020 sz. határozata alapján a Szlovák Pénzügyminisztérium által folyósított visszatérítendő anyagi juttatás jóváhagyásának javaslata

15. Javaslat atlétikai pálya megvalósításáról szóló szerződés jóvágyására a Slovenský atletický zväz-zel (národný športový projekt – keretén belül) – javaslat visszatérítendő finanszírozási források jóváhagyására az atlétikai pálya megvalósítására

16. Javaslat Multifunkciós Sportcsarnok építésének finanszírozási szándékára – visszatérítendő forrásokból, hitelből

17. Kiadó állomások létesítése lakosság védelem keretén belül

18. Javaslat közvetlen értékesítés jóváhagyására a város Prvá Komunálna Finančná a.s. részvényeinek értékesítésére Mgr. Jarmila Cserhelyiová részére

19. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására a Mestský športový klub Moldava nad Bodvou részére

20. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására a Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety, Hlavná 87, Moldava nad Bodvou részére

21. Javaslat szerződés módosítására a Združenie Bodva E o.z. anyagi juttatásánál ÁÉR alapján

22. A MoldaVArietas Moldavské premeny – Változatos Szepsi kiadásának, terjesztésének és szerkesztésének alapelvei

23. Jóváhagyott projekt társfinanszírozása: Modrotlač-džínsovina monarchie z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a Kisprojektek Alapból

24. A közérdek védelmére létrehozott bizottság – javaslat közérdek védelmére és köztisztviselők érdekellentéteinek meggátolására hozott határozat javaslatára

25. Vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmének benyújtása energetikai audit kidolgozására: "Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava n. B"

26. Vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmének benyújtása: urbanizált vidék víz visszatartó intézkedéseire

27. Egyéb

28. Polgárok hozzászólásai

29. Befejezés


Meghívó

Határozat


MEGHÍVÓ