SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

22 sz. ülés

Városi Önkormányzat 22 sz. közgyűlése, 2020. október 20. (kedd), 9.00 óra, Bodollói kultúrház, Bodolló.

Program:   

1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
     - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
     - a jegyzőkönyvvezető kijelölése
     - a javaslati bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk

3. Határozatok teljesítésének ellenőrzése

4. A polgármester és a városi hivatal jelentése

5. A Főellenőr ellenőrzés eredményéről szóló HK/3/2020-as és az ellenőrző tevékenységéről szóló HK 5/2020-as számú jelentés

6. Javaslat a városi rendőrség parancsnokának kinevezésére

7. A városi rendőrség feladatainak teljesítéséről szóló jelentés a közbiztonság, kihágások és bűnözés terén

8. Javaslat a város tulajdonában lévő lakások bérbeadását szabályozó ÁÉR-re

9. Javaslat az Encsi Piactér rendtartását szabályozó általános érvényű rendeletre

10. Javaslat a város költségvetéséből nyújtott anyagi juttatásokat szabályozó 89. számú ÁÉR 2-dik módosítására

11. Javaslat a város költségvetéséből, a város által alapított  jogi személyeknek nyújtható anyagi juttatásokat szabályozó 110. számú ÁÉR 1. módosítására

12. Protokol a nemzeti ellenőrző hivatal ellenőrzéséről – az önkormányzatok hivatali munkájának teljesítése az állampolgárok adminisztratív terhelésének csökkentésénél KA 003/2020/1140

13. Javaslat a város költségvetéséből a Horolezecký klub – nak nyújtott anyagi juttatásról szóló szerződés módosításra

14. Az EGT és Norvég Alapok pályázati felhívása "Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia rómov" címmel a város pályázatának benyújtása

15. Javaslat kérelem benyújtására regionális anyagi juttatásra: "Zážitkový turizmus malého rozsahu" címmel

16. Javaslat városi tulajdonú telkekre vetett tárgyi teherről szóló szerződés jóváhagyására a Nadácia pre budúcnosť – A Jövőért Alapítvány javára a magyar tannyelvű egyházi iskolaközpont építése I. szakasz SO 02 – gáz bevezetésnél

17. Javaslat nyilvános versenytárgyalás feltételeinek jóváhagyására Bodolló kataszterében lévő telekrész eladásához

18. Javaslat bérleti díj elengedésére kérelmek alapján

19. Javaslat Klub abstinujúcich BODVA Moldava nad Bodvou bérleti szerződésének meghosszabbítására

20. Jelentés a város járműparkjának állapotáról

21. A Pénzügyi, Vagyonkezelési és Kereskedelmi Bizottság személyzeti kérdései

22. Javaslat a város városrendezési tervének 8-dik módosításának szándékára

23. A Mestský športový klub Moldava nad Bodvou 2020-as költségvetésének módosítási javaslata

24. A debrődi utcai lakosok csendháborítása elleni panasz megoldásának javaslata – szóbeli tájékoztatás

25. Javaslat a város 2020-as költségvetésének 11-dik módosítására, 11-dik költségvetési intézkedéssel

26. Elektromos töltő állomás kiépítésének támogatására nyújtott anyagi juttatás kérelmének benyújtási szándékának javaslata "Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v Moldave nad Bodvou" címmel

27. Javaslat a 118-as számú általános érvényű rendelet 1-es függelékének módosítására 2. módosítással – a város területén működő oktatási intézmények működésére, munkabérére kapott – a tanulói létszámhoz kötött támogatás

28. Javaslat a város 2020-as költségvetésének 12-dik módosítására 12-dik költségvetési intézkedéssel

29. Javaslat vagyonátruházás jóváhagyására Kiss stavebné práce s.r.o., Hlavná 332/25, 045 01  Moldava nad Bodvou vagyona városi tulajdonba

30. Ingatlanok eladásának javaslata:
      30/1 Telek eladásának javaslata Gabriel Karaba részére

      30/2 Nyilvános versenytárgyalás feltételeinek jóváhagyása 700 m2 terjedelmű "C" regiszterű 633 számú telek értékesítéséhez

     30/3 a) Ing. Peter Nyíri, Ing. Roman Boroš, Ing. Peter Németh tulajdonában lévő telkek megvétele városi tulajdonba: 3526 sz. tulajdonlapon vezetett "E" regiszterű parcellák Szepsi kataszterében 1750/1, 1751/1, 1750/2, 1751/2 és "C" regiszterű parcellák 1966/2, 1970/10, 1970/7, 1970/8, 1992/2, 1989/3

     30/3 b) Nyilvános versenytárgyalás feltételeinek jóváhagyása 301 számú tulajdonlapon vezetett 15892 m2 terjedelmű 1988/2 parcellából leválasztott 4064 m2 terjedelmű 1988/71 sz. parcella értékesítéséhez

31. Egyéb

32. Polgárok hozzászólásai

33. Befejezés
Meghívó


MEGHÍVÓ