SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

27 sz. ülés

Városi Önkormányzat 27 sz. közgyűlése, 2021. június 10. (csütörtök), 9.00 óra, Szepsi Városi Művelődési Központ, Fő utca 58, Szepsi.

Program:   

1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
   - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
   - a jegyzőkönyvvezető kijelölése
   - a javaslati bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk.

3. A Főellenőr 2/2021 sz. ellenőrzésről szóló jelentése. A Főellenőr 2021 II. félévére tervezett ellenőrző tevékenysége.

4. Javaslat a városrendezési terv 7. változtatásaira és módosításaira.

5. Javaslat városi képviselők visszahívására és kinevezésére az iskolai önkormányzatokból.

6. „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova, Krátka v Moldave nad Bodvou” – projekt társfinanszírozásának javaslata.

7. Javaslat a Rozsnyói utcán lévő ingatlan (volt Drevovýroba) értékesítésére hirdetett nyilvános versenytárgyalás feltételeire.

8. Javaslat polifunkciós lakóház építésének céljából telek értékesítésére hirdetett nyilvános versenytárgyalás feltételeire.

9. Javaslat  Stósz községben lévő lakás értékesítésére hirdetett nyilvános versenytárgyalás feltételeire.

10. A város gazdaságossági elvei.

11. "Zateplenie strechy stravovacieho komplexu Základnej školy na ul. ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou" c. projekt finanszírozás vissza nem térítendő pénzjuttatásból -  kérvényzés szándéka.

12. Javaslat városi vagyon kezelésének átruházására a Szepsi Városi Művelődési Központra.

13. 2021. júniustól-decemberig tervezett rendezvények áttekintése.

14. Személyi változások a városi bizottságokban.

15. A volt önkéntes tűzoltó állomás átépítése anyakönyvi hivatallá és eskető teremmé.

16. A „Nová Terasa” terület új közútjának kiépítésének szándéka.

17. Javaslat városi tulajdonban lévő telekrész közvetlen bérbeadási szándék jóváhagyására a Slovenská sporiteľňa részére.

18. A Szlovák Földalapba nyújtott kérelmek földterületek megvételére.

19. Az egyházi iskolához vezető bekötőút felújítási szándéka – szóbeli tájékoztató.

20. A Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola melletti parkoló építésének szándéka.

21. A város 2021-es költségvetésének 3-dik módosítása 3/2021 sz. költségvetési intézkedéssel.

22. Javaslat  fejlesztésre kivetett helyi illetéket szabályozó általános érvényű rendeletre.

23. Egyéb.

24. Polgárok hozzászólásai.

25. Befejezés.


Meghívó


MEGHÍVÓ