SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

34 sz. ülés

A Városi Önkormányzat 34 sz. közgyűlése 2017. június 15. és 16. (csütörtök, péntek), 09:00 ó, Városi művelődési központ, Fő utca 58, Szepsi.

Program:


2017. június 15-ei program:

1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- a jegyzőkönyvvezető kijelölése
- javaslati bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk

3. A polgármester és a városi hivatal jelentése

4. A főellenőr 2/2017 számú ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentése

5. A HK 11/2016 számú jelentés

6. A főellenőr ellenőrzési tervezete 2017 második félévére

7. A városi rendőrség jelentése feladatainak teljesítéséről a közrend, szabálysértések és bűnözés terén

8. Jelentés a városi vagyon, a kötelezettségek és azok különbségeinek leltározásáról 2016. december 31-hez

9. Jelentés a város által létrehozott szervezetek gazdálkodási eredményeiről
a. Jelentés a városi művelődési központ 2016-os gazdálkodásáról
b. Jelentés a nyugdíjas otthon 2016-os gazdálkodásáról
c. Jelentés az Északi utcai Alapiskola 2016-os gazdálkodásáról
d. Jelentés a Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola 2016-os gazdálkodásáról
e. Jelentés a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 2016-os gazdálkodásáról
f. Jelentés a Művészeti Alapiskola 2016-os gazdálkodásáról
g. Jelentés a Tücsök Szabadidőközpont 2016-os gazdálkodásáról
h. Jelentés az ETP Housing nonprofit szervezet 2016-os gazdálkodásáról
i. Jelentés a BodvaTel Kft. 2016-os évi termelési eredményéről és a bérleti szerződések állapotáról - az általános érvényű rendelet alapján

10. A Voda a život nonprofit szervezet éves jelentése

11. A Tepelné hospodárstvo Bt. éves jelentése

12. A Zachraňujeme životy nonprofit szervezet éves jelentése
a) az elsősegély nyújtás és átmeneti szállás tevékenységének átértékelése

13. A város 2016-os év zárszámadásának jóváhagyása, a főellenőr álláspontja

14. A város költségvetésének teljesítése 2017 első negyedévében

15. Javaslat a város költségvetésének 3. módosítására költségvetési intézkedéssel, a főellenőr álláspontja

 
Az ülés 2017. június 16-i folytatása

16. A város a "Helyi Polgárőrség" projektbe való csatlakozási szándéka

17. A szepsi hegyen létrehozandó multifunkciós játszótér és certifikált attraktív gyermekjátszótér létrehozásának szándéka

18. Javaslat az Északi utcai Alapiskola projektjének társfinanszírozására

19. A Rozsnyói utcán álló nem lakáscélú helyiségek (KVIST) hosszú távú bérbeadásának szándéka

20. Javaslat városi vagyonkezelés átruházására:
a. Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskolának
b. Északi utcai Alapiskolának
c. Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumnak

21. A város csatlakozási szándéka a következő projekthez: Ivóvíz-hozzáférést támogató projekt a szeparált és szegregált roma közösség környezetében vízvezeték, kút és felszíni vízelőkészítés segítségével                 

22. Bodolló Városrész petíciója a városrész címerének és lobogójának jóváhagyására

23. A Városi sportklub jogi személyként való létrehozása

24. A Városi zöldért felelős szervezet jogi személyként való létrehozása

25. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésére - Szepsi Sportstadion

26. Községi Iskolatanács tagjainak delegálása

27. A Jövőért Alapítvány igazgatótanácsi tagjainak delegálása

28. Bizottsági tagok pótlása: Bodolló városrész bizottságába, valamint a Lakásügyi Bizottságba

29. A Zachraňujeme životy nonprofit szervezet igazgatótanácsi és felügyelő bizottsági tagjainak pótlása

30. Javaslat a Klub abstinentov bérleti szerződésének meghosszabbítására

31. Javaslat a Malom utcai telkek eladásáról szóló határozat megszüntetésére és egy új határozat jóváhagyására

32. Javaslat a 2016/364 sz. határozat megszüntetésére

33. Telekvásárlási kérelmek:
a) telek vásárlási kérelmek megvitatása - kiegyezés
b) telek vásárlási kérelmek megvitatása - kiegyezés
c) javaslat egyedi elbírálás alapján történő telekeladásra
d) építkezési telkek közvetlen eladása

34. A Városi Vagyon Gazdaságossági Elveinek kiegészítése

35. "Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou - II. etapa" a IV. számú óvoda energia igényének csökkentése, II. szakasz

36. Vissza nem térítendő anyagi támogatás kérelmezésének szándéka - a szerves háztartási hulladék felhalmozásának megelőzésére kiírt projekt

37. Vita

38. Befejezés


Meghívó

MEGHÍVÓ