SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

37 sz. ülés

A Városi Önkormányzat 37 sz. közgyűlése, 2017. szeptember 21. (csütörtök), 10:00 óra, Szepsi Városi Művelődési Központ nagytermében, Fő utca 58, Szepsi.

Program:   

1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
      - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
      - a jegyzőkönyvvezető kijelölése
      - a javaslati bizottság megválasztása

2. Képviselői interpellációk

3. A polgármester válaszai az interpellációkra

4. A városi hivatal és a polgármester beszámolója

5. A főellenőr 14/2016 számú jelentése

6. A főellenőr tevékenységéről szóló 3/2017 számú jelentés

7. A főellenőr kérése a testület jóváhagyásáért

8. A városi rendőrség jelentése feladatainak teljesítéséről a közrend, szabálysértések és bűnözés terén

9. Az iskolák és iskolai intézmények részleges támogatásának magasságát szabályozó 100 számú ÁÉR 1. számú módosítása

10. Az ügyész óvásának megvitatása, javaslat a levegőszennyezettség elleni védelmet szabályozó 66 számú ÁÉR  megszüntetésére

11. Javaslat a városi díjakat szabályozó ÁÉR jóváhagyására

12. A Bodollói utcán lévő tankötelezettség előtti oktatást biztosító  kapacitás bővítésére benyújtott petíció megvitatása

13. A város sport klubjának létrehozásának szándéka

14. A városi zöld kezelésével megbízott szervezet létrehozásának szándéka

15. A Zachraňujeme životy nonprofit szervezet bérleti díjának megvitatása egyéni elbírálás alapján

16. A BodvaTel alapítólevelének módosítási javaslata és a társaság megbízottjának lemondása

17. Javaslat városi vagyonkezelés átruházására: a Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskolára

18. Javaslat városi vagyonkezelés átruházására: a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumra

19. Javaslat városi vagyonkezelés átruházására: az Északi utcai Alapiskolára

20. A városi költségvetés teljesítése 2017 I. félévéhez

21. Javaslat a város 2017-es évi költségvetés 5-dik módosítására - 5/2017-es költségvetési intézkedéssel

22. Javaslat telkek eladására az Obrancov mieru/Békevédők utcán - egyéni elbírálás alapján

23. Javaslat városi vagyon eladásának szándékára a K3 társaság részére - egyéni elbírálás alapján

24. Javaslat városi vagyon eladásának szándékára Mušinsky úr részére - egyéni elbírálás alapján

25. Javaslat városi vagyon eladásának szándékára Zelený úr részére - egyéni elbírálás alapján

26. Egyéb - a nemzeti ellenőrző hivatal jelentése, díjazottak javaslata, a Kvist  helyiségeire meghirdetett verseny előzetes eredményei

27. Befejezés


Meghívó


MEGHÍVÓ