SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

38 sz. ülés

A Városi Önkormányzat 38 sz. közgyűlése, 2017. október 24. (kedd), 9:00 óra, Szepsi Városi Művelődési Központ nagytermében, Fő utca 58, Szepsi.


Program:   

 1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
       - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
       - a jegyzőkönyvvezető kijelölése
       - a javaslati bizottság megválasztása

2. A főellenőr 2/2017 számú jelentése

3. Javaslat városi vagyon eladására a Nadácia pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány részére

4. A Bodollói utcán lévő tankötelezettség előtti oktatást biztosító  kapacitás bővítésére benyújtott petíció megvitatása

5. Javaslat a levegőszennyezettség elleni védelmet szabályozó ÁÉR

6. Javaslat a városi díjakat szabályozó ÁÉR jóváhagyására

7. Az nemzeti ellenőrzési hivatal Z-005724/2017/1090/RMB számú jelentésének megvitatása a városon végzett ellenőrzésről

8. Javaslat a város alapszabályzatára és javaslat a 4. számú a város alapszabályzatáról szóló ÁÉR megszüntetésére

9. Bérlakások építésének szándéka az állami lakásfejlesztési alapból

10. Javaslat a város 2017-es évi költségvetés 6-dik módosítására - 6/2017-es költségvetési intézkedéssel

11. Javaslat a város 2017-es évi költségvetés 7-dik módosítására - a város tartalék alapjának felhasználása mellett

12. Javaslat a város 2017-es évi költségvetés 8-dik módosítására - a város tartalék alapjának felhasználása mellett

13. Javaslat hosszú lejáratú beruházási hitel felvételére - a Csehszlovák hadsereg utca 9, 11 alatt álló épület felújítására

14. Javaslat a város pénzügyi eszközeinek gazdaságos felhasználás elveinek jóváhagyására

15. Javaslat nyilvános versenytárgyalás kihirdetésére a Rozsnyói utcán álló ingatlanok hosszú távú bérbeadására

16. Javaslat városi vagyon eladásának szándékára a K3 társaság részére - egyéni elbírálás alapján

17. Javaslat városi vagyon eladásának szándékára Mušinsky úr részére - egyéni elbírálás alapján

18. A város tulajdonában lévő telkek eladására benyújtott kérelmek megvitatása

19. Egyéb

20. Befejezés


Meghívó
 

MEGHÍVÓ