SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

43 sz. ülés

A Városi Önkormányzat 43 sz. közgyűlése, 2018. március 22. (csütörtök), 9:00 óra, Szepsi Városi Művelődési Központ nagytermében, Fő utca 58, Szepsi.

Program:   
 
1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
     - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
     - a jegyzőkönyvvezető kijelölése
     - a javaslati bizottság megválasztása

2. Polgárok hozzászólásai

3. Képviselői interpellációk

4. A polgármester és a városi hivatal jelentése

5. A városi rendőrség parancsnokának jelentése a városi rendőrség tevékenységéről

6. A főellenőr ellenőrző tevékenységéről szóló 1/2018 számú jelentése

7. Szepsi Város alapítói hatáskörébe tartozó szervezetek 2017 évi gazdálkodásáról szóló jelentések:
     a) Szepsi Művelődési Központ
     b) Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthon
     c) Északi utcai Alapiskola
     d) Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskola
     e) Magyar Tannyelvü Alapiskola és Gimnázium
     f) Szepsi Művészeti Alapiskola
     g) Tücsök Szabadidő Központ
     h) Zachraňujeme životy n.o.
     i) Voda a život n.o.
     j) ETP Moldava Housing n.o.
     k) Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

8. Javaslat a Bodvatel, s.r.o. alaptőkéjének emelésére

9. Javaslat a 2018 évi pénzjuttatások folyósításának jóváhagyására

10. Javaslat a város területén működő iskolai intézmények működésére, munkabérére kapott - a tanuló számához kötött - támogatás összegének meghatározásáról szóló általános érvényű rendelet 1. sz. módosításának jóváhagyására

11. Ingatlan vásárlása Helena Šimkovától - Szepsi város részére

12. Javaslat a város költségvetésének 1. sz. módosítására az 1/2018 sz. költségvetési intézkedéssel

13. Javaslat a városi tartalékalap felhasználására

14. Piacterek nemzetközi kontextusokkal elnevezésű projekthez való csatlakozás szándéka

15. Az Északi utcai Alapiskola multifunkciós játszótér felépítésének szándéka

16. Az Északi utcai Alapiskola épület bemelegítése projektbe való csatlakozás szándéka

17. Szepsi város alapítói hatáskörén belüli iskolák és iskolai létesítmények alapszabályzatainak aktualizálása

18. Javaslat a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Csehszlovák Hadsereg utca 15, Szepsi megszüntetésére és a Magyar Tannyelvű Alapiskola, Csehszlovák Hadsereg utca 15, Szepsi létrehozására

19. A községi iskolatanács tagjának delegálása

20. A Boldog Salkaházy Sára Egyházi Iskolaközpont bérleti szerződésének meghosszabbítása

21. Javaslat a testület mellet dolgozó lakásügyi bizottság elnökére

22. A Zachraňujeme životy, n.o. felügyelőbizottsági tagjának  megválasztása

23. Ingatlanok átruházásai és bérletei
     a) egyedi elbírálás alapján ingatlan eladásának javaslata Paczkó József és neje részére
     b) egyedi elbírálás alapján ingatlan eladásának javaslata Sebestyén Imre és neje részére

24. A 2018 évi képviselő-testületi ülésrend tervezete

25. Vita
     - KVIST versenytárgyalás eredménye
     - a futballpálya árverezése - álláspont
 
26. Befejezés


MeghívóMEGHÍVÓ