SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

44 sz. ülés

A Városi Önkormányzat 44 sz. közgyűlése, 2018. május 31. (csütörtök), 9:30 óra, Szepsi Városi Művelődési Központ nagytermében, Fő utca 58, Szepsi.

Program:

1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
     - a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
     - a jegyzőkönyvvezető kijelölése
     - a javaslati bizottság megválasztása

2. Polgárok hozzászólásai

3. Képviselői interpellációk

4. Polgármester és a városi hivatal jelentése

5. Városi rendőrség vezetőjének jelentése a rendőrség tevékenységéről

6. A főellenőr ellenőrzői tevékenységéről szóló HK 2/2018 jelentése valamint a HK/2/2018 sz. ellenőrzés eredményéről szóló jelentése

7. Javaslat a város 2017 évi zárszámadás jóváhagyására, főellenőr álláspontja

8. 2017. december 31-hez végzett leltározásról szóló jelentés

9. A város költségvetésének teljesítése 2018-as I. negyedévéhez

10. Javaslat a 2018-as költségvetés 3. módosítására, főellenőr álláspontja

11. Javaslat a város tartalék alapjának felhasználására

12. CIZS projekthez való csatlakozási szándék

13. Az elektromobilitás támogatására meghirdetett projekthez való csatlakozási szándék

14. Šimko Ilona ingatlanának megvétele a város részére

15. Javaslat a garázsudvar elkerítésének az elfogadására

16. Ingatlan átruházások és bérletek
     a) javaslat városi vagyon eladására Hudák úr részére - egyedi elbírálás alapján
     b) javaslat városi vagyon eladására Demko úr részére - egyedi elbírálás alapján
     c) javaslat a halottas ház hosszú távú bérleti szerződésének jóváhagyására
     d) javaslat a volt KVIST helyiségeinek hosszú távú bérbeadására - nyilvános versenytárgyalás eredménye alapján
     e) javaslat BUBU materské centrum n.o. bérleti szerződésének meghosszabbítására - egyedi elbírálás alapján

17. Vita

18. Befejezés


Meghívó


MEGHÍVÓ