SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Informácia o výberovom konaní

15.11.2017 9:33
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - koordinátorka - vedúca ošetrovateľského úseku.

Oznámenie

Výberové konanie neúspešné - do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač spĺňajúci požadované kvalifikačné predpoklady.

VK predĺžené do 15.00 hod. dňa 21.12.2017.

Výberové konanie neúspešné - neprihlásil sa žiadny uchádzač spĺňajúci požadované kvalifikačné predpoklady.

MEGHÍVÓ