SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Oznámenie o výberovom konaní

10.06.2019 13:54
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova.

VK - učiteľ AJ     Zápisnica z VK
VK - učiteľ TV     Zápisnica z VK

MEGHÍVÓ