MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

29. zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 19.7.2021 trvalo len pol hodinu

21.07.2021 16:20
Mimo procedurálnych bodov prerokovalo 4 závažné body, ktoré boli podmienené časom a následnosťou právnych krokov. Poslanci v ňom odsúhlasili dva priame odpredaje časti pozemkov, kde zámery bol schválené už na júnovom zastupiteľstve: jeden pre obchodnú spoločnosť K3 v súvislosti s výstavbou novej predajne a druhý v Budulove p. Františkovi Lörincovi na výsadbu stromov.
Prednostka predostrela poslancom návrh na podanie žiadosti o NFP na MPSVR na zvýšenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby. Konkrétne ide o vytvorenie šiestich pracovných miest vo výške podpory takmer 100 000 € na dobu 24 mesiacov.
Ďalej sa rokovalo v prerušenom bode z predchádzajúceho rokovania a primátor predstavil poslancom aj obyvateľom mesta bodový program Moldavského festival kultúry a športu 2021. Festival sa bude konať 27. - 29. augusta na rozličných miestach v Moldave a predstavia sa na ňom domáci aj zahraniční agentúrni umelci - Antal Tímea, Tomáš Buranovský, Ifjú Szívek a Peter Bič projekt.
Športové aktivity budú sústredené v tradičnom Behu o pohár Bodvy, mládežníckych futbalových zápasoch a tenisovom turnaji a vystúpení skupiny Freestyle.
Kultúrny program v nedeľu doplnia aj domáce kapely Mona Lisa Smile, TúlÉlő Zenekar a LGT zenekar. Chýbať nebude množstvo programov pre deti, workshopy, výstavy, vystúpenia moldavských škôl a zariadení ako aj tradičný farmársky trh. V nedeľu sa uskutoční aj ekumenická bohoslužba a program festivalu zakončí tombola.