MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Projekt Priestor nás spája

14.07.2021 8:32
Projekt s názvom Priestor nás spája získal koncom mája podporu z výzvy z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 616.520 €. Celkové oprávnené výdavky projektu činia 725.318 € a mesto bude tento projekt spolufinancovať vo výške 15% t.j. 108.798 € z rezervného fondu. V týchto dňoch sa pripravuje podpis zmluvy.
Priamym a viditeľným cieľom projektu je zriadenie multifunkčného centra pre deti a mládež, ktoré bude koordinačným centrom pre ďalšie centrá, ktoré pracujú s mládežou a deťmi v Moldave nad Bodvou a okolí.
"Budeme mať centrum, v ktorom môžeme prezentovať základné myšlienky viažuce sa histórii, tradíciám - starším aj novodobým. Vieme tam predstaviť ľudí, ktorí pre mesto niečo znamenali alebo urobili. Dôležité je, že toto všetko ukážeme deťom, mladým ľudom, aby mali pocit hrdosti a možno ich aj niečo z majstrovstva našich predkov naučíme" - rozvíja základnú víziu práce centra primátor mesta Moldava nad Bodvou Slavomír Borovský.   
Rekonštrukciou bývalého kina tak vznikne na prvom podlaží vstupná hala, multifunkčná hala, ktorá bude slúžiť ako jazykové centrum, knižnica, mediálna knižnica, sklad a hygienické zariadenia. Na druhom podlaží bude galéria, čitáreň a ďalšie miestnosti pre návštevníkov aj personál. Celková rekonštrukcia ráta aj s vonkajšou terasou a prístavbou - tie sú však zahrnuté v 2. etape, ktorá nie je súčasťou tohto projektu. Všetky priestory budú vhodným miestom pre neformálne stretnutia a zmysluplné trávenie voľného času.  
Cieľom projektu je zlepšenie úrovne komunikácie a spolupráce existujúcich centier venujúcich sa deťom a mládeži v Moldave nad Bodvou a okolí a zabezpečenie vysokokvalitných služieb v rôznych oblastiach.
Projekt má 8 rozvojových aktivít zameraných na infraštruktúru, komunikáciu, šport, učenie, umenie, a tradície. Výsledkom bude aj  nová koncepcia rozvoja práce s mládežou.
V rámci projektu budú hlavné aktivity okrem mesta Moldava garantovať aj traja ďalší partneri: Cirkevná spojená škola - Egyházi iskolaközpont, mesto Medzev a občianske združenie BAFF SA.
Asociačnými partnermi projektu sú Komunitné centrum v Moldave nad Bodvou, Kultúrne centrum v Moldave nad Bodvou, Športový klub v Moldave nad Bodvou, Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou, 5 materských škôl v Moldave nad Bodvou, 3 základné školy v Moldave nad Bodvou a Základná škola v Medzeve.
Projekt sa bude realizovať v priebehu 30 mesiacov od podpisu zmluvy.