MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

13.05.2019 21:16
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: "Odborný referent oddelenia investičných činností".

Oznámenie

Žiadosť o účasť na výberovom konaní
Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony
Osobný dotazník

Neúspešné. Neprihlásil sa žiaden uchádzač.