MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o výberovom konaní

13.05.2019 21:22
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: "Samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Moldava nad Bodvou".

Oznámenie

Žiadosť o účasť na výberovom konaní
Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony
Osobný dotazník