MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta

18.01.2019 11:41
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Zámer