MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

05.08.2021 8:50
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory - školský bufet.

Oznámenie