SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Interreg V-A Szlovákia - Magyarország
Cserehát AP

Az akcióterv az INTERREG V-A SKHU együttműködési program keretében valósul meg az Európai regionális fejlesztési alapból (ERFA).
Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése.
A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikrorégióban, valamint az ún. "Szép Cserehát" újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása.
E cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
 
http://www.skhu.eu/hirek/a-cserehat-mikroregio-foglalkoztatasi-celu-akcioterve


MeLoNee – Meet the Local Needs

Korábbi elemzések rámutattak, hogy a határokon átnyúló kistérség a határ mindkét oldalán egyaránt szenved a városi funkciók elégséges mennyiségének és minőségének hiányától. Ebből következik, hogy a határokon átnyúló megközelítés a legalkalmasabb mód ennek a problémának a megoldására. Ennek a projektnek az a célja, hogy két kezdeményezéssel pótolja a hiányzó magas színvonalú városi funkciókat. Elsősorban egy többfunkciós központ létrehozásával (a Szent István házban működtetett képzési központ, a koordinációs központként szolgáló Vendéghy-kúria és az újonnan kialakítandó piactér), ahol oktatási programokat, képzéseket és egyéb eseményeket szerveznek majd, amelyek elősegítik azon hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci integrációját, akik nem rendelkeznek versenyképes szakértelemmel és tudással, akik régóta munkanélküliek, illetve akik etnikai vagy nemi alapon hátrányosan megkülönböztetettek. Másodszor, pedig a helyi piacok határon átnyúló hálózatának létrehozásával, a kistérség gazdasága várhatóan felélénkül, ezzel további új munkalehetőségeket teremtve, és emelve a térségben élők általános életminőségét. A projekt tehát összhangban van a TAPE legfontosabb célkitűzéseivel.

www.skhu.eu

Cserehát AP

The action plan is implemented through the INTERREG V-A SKHU cooperation program from the European Regional Development Fund (ERDF).
The target area of the action plan, the Cserehát micro-region is characterized by a high rate of unemployment. The main reasons of this phenomenon are mainly the insufficient infrastructure, low level of education and high rate of ageing population.
The overall objective of the TAPE is to reduce the unemployment rate in the micro-region, to re-establish the "Beautiful Cserehát" micro-region, to exploit its endogenous potential and to find solutions to the most serious problems. The above mentioned potential is that of local production, which supports the development of the region and is the central theme of the TAPE. The main objective is going to be achieved thank to the specific objectives of the TAPE, which are the following: to improve the quality of human capital, to improve the production infrastructure, to improve the selling conditions of local products and to develop a regional brand.
The content of this article does not necessarily represent the official position of the European Union.

http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region


MeLoNee – Meet the Local Needs

Previous analysis have shown that the cross-border micro-region equally suffers from a lack of sufficient quantity and quality of urban functions on both sides of the border. Subsequently, a cross-border approach is the most suitable way to tackle this problem. This project aims to fulfil the need for high quality urban functions through two initiatives. Firstly, by establishing a multipurpose centre (the Saint Stephan’s House will be a training center and the Vendéghy-castle will be a coordinating centre and marketplace) where educational programmes, trainings and other events will be held that will facilitate the reintegration to the labour market of those disadvantaged people who might lack competitive skills and knowledge, are long-term unemployed or face negative discrimination due to their ethnicity or gender. Secondly, through creating a cross-border network of local markets, the economy of the microregion is expected to revitalise generating further new jobs as well as raising the general quality of life of people living in the region. Thus the project is in harmony with the most important goals of the TAPE.

www.skhu.eu

MEGHÍVÓ