MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznámenie o dražbe

07.07.2017 14:56
UNIT Licitation s.r.o., Košice ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, vyhlasuje na základe návrhu Mesta Moldava nad Bodvou oznámenie o dražbe.