MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Kontakty

Mestský úrad

Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou

 

Fakturačné údaje:

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2
045 01  Moldava nad Bodvou

IČO: 00324451
DIČ: 2020746123
IČ DPH: nie je platcom DPH

 

Školská 2

 

primátor mesta
JUDr. Ing. Slavomír Borovský055 488 0211borovsky.slavomir@moldava.sk
 
prednostka úradu
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.055 488 0220vranaiova.klara@moldava.sk
 
právny odbor
JUDr. Richard Kacvinský055 488 0214kacvinsky.richard@moldava.sk
 0917 660 856 
JUDr. Melánia Kolesárová055 488 0214kolesarova.melania@moldava.sk
 
kancelária primátora
Ing. Henrieta Tóthová055 488 0211tothova.henrieta@moldava.sk
 
Matričný úrad - odbor prvého kontaktu
Edita Kövérová055 460 2753koverova.edita@moldava.sk
 
archív
Monika Gedeonová0917 677 140gedeonova.monika@moldava.sk
 
mediálny odbor
Tomáš Fülöp0917 677 111fulop.tomas@moldava.sk
PhDr. Jana Kovácsová0917 677 111  kovacsova.jana@moldava.sk
 
odbor rozpočtu a ekonomiky - vedúca odboru
Miriam Špegárová0948 986 923spegarova.miriam@moldava.sk
 
spoločný obecný úrad - Štátny fond rozvoja a bývania
Darina Dieová (pracovisko Košice)0907 935 705sfrb@moldava.sk
Ing. Katarína Drenková0911 922 255drenkova.katarina@moldava.sk
 
odbor verejného obstarávania
Ing. Katarína Drenková0911 922 255drenkova.katarina@moldava.sk
 
odbor výstavby, plánovania a projektovania
Ing. Monika Al Aliová055 488 0216alaliova.monika@moldava.sk
 
odborný referent monitorovania a hodnotenia projektov
Mgr. Jana Faragóová0917 677 121faragoova.jana@moldava.sk
 
odbor investičných činností
Ing. Martina Krajňáková055 488 0217krajnakova.martina@moldava.sk
Ing. Eva Tóthová055 488 0217tothova.eva@moldava.sk
 
odbor správy majetku - oddelenie mestského majetku
Ing. Katarína Gacsayová055 488 0212gacsayova.katarina@moldava.sk
 
odbor správy majetku - oddelenie správy vozového parku mesta
Marián Lagosz0918 786 985lagosz.marian@moldava.sk

odbor správy zelene - vedúci oddelenia

Ľudovít Harsányi0917 677 116harsanyi.ludovit@moldava.sk

 

 

Bartalosova 16

 

spoločný obecný úrad - spoločný stavebný úrad
Ing. Waldemar Vislay0911 922 259vislay.waldemar@moldava.sk
Ing. Beáta Schwartzová0905 701 562 schwartzova.beata@moldava.sk
  spolocnyurad@moldava.sk
 
spoločný obecný úrad - spoločný školský úrad
Mgr. Martin Tökészky0917 677 125tokeszky.martin@moldava.sk
 
odbor prvého kontaktu - oddelenie evidencie obyvateľstva
Katarína Szopková0917 677 142szopkova.katarina@moldava.sk
 
odbor prvého kontaktu - podateľňa
Mgr. Ildikó Bezeková0911 922 254bezekova.ildiko@moldava.sk
 
oddelenie odpadového hospodárstva - vedúci oddelenia
Ing. Oliver Kovács0948 199 649kovacs.oliver@moldava.sk
 
odbor podporných činností - oddelenie odpadového hospodárstva
Monika Héczey055 488 0227heczey.monika@moldava.sk
 
odbor podporných činností - odborný referent environmentálnych činností
Ing. Štefánia Vitézová0917 677 144vitezova.stefania@moldava.sk
 
odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie daní a poplatkov
Lívia Bobaľová055 488 0227bobalova.livia@moldava.sk
Bc. Timea Župčan055 488 0228zupcan.timea@moldava.sk
 
odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Eva Szabó0917 677 119szaboova.eva@moldava.sk
 
odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Beáta Csécsiová0911 922 253csecsiova.beata@moldava.sk
Zuzana Lefkaničová0917 677 114lefkanicova.zuzana@moldava.sk

odbor rozpočtu a ekonomiky - oddelenie personálneho manažmentu

JUDr. Marta Fülöpová0911 701 562fulopova.marta@moldava.sk
 
odbor správy pohľadávok a záväzkov
JUDr. Tomáš Kozmann0918 786 983kozmann.tomas@moldava.sk
 
odbor správy majetku - oddelenie bytových a nebytových priestorov
Iveta Koroncziová055 488 0228koroncziova.iveta@moldava.sk
 
odbor správy majetku - oddelenie informatiky
Attila Zajdek0911 922 252zajdek.attila@moldava.sk
 
odbor správy majetku - oddelenie nebytových priestorov
odbor správy cintorína a domu smútku
Adriana Biľová0917 677 133bilova.adriana@moldava.sk
 
odbor správy budov a nehnuteľností - vedúca odboru
Ing. Mgr. Agnesa Nagyová0905 572 719nagyova.agnesa@moldava.sk
 
odbor školstva - vedúca odboru
Mgr. Taťjana Volková0917 677 130volkova.tatjana@moldava.sk
 
odbor školstva a sociálnych služieb
Mgr. Gabriela Király0911 922 250kiraly.gabriela@moldava.sk
Mgr. Emília Noe0907 408 200noe.emilia@moldava.sk